Polystyren

Sypaný polystyren

je směs drceneného polystyrenu a pojiva, které se míchá přímo na stavbě ve speciálním michacím zařízení.

Tento způsob izolace přináší s sebou spoustu výhod:
  • při pokládce na hydroizolaci dokonale vyplní nerovnosti vzniklé natavením hydroizolace popřípadě "vyrovná" základovou desku a tím ušetří náklady na litou směs - nadspotřebu směsi.
  • dokonole utěšní prostory mezi rozvodama vody, elektřiny, odpadů atd
  • bezespará pokládka - významná úspora energie (nevznikají tepelné mosty)
  • nezůstavá žádný odpady oproti deskovému polystyrenu
  • významný útlum kročejového hluku

Pokládka EPS

Doporučená tloušťka izolace podlahy na terénu je závislá na stávající skladbě podlahy, zpravidla však postačí 100–160 mm polystyrenu. Přesnou tloušťku navrhuje projektant v závislosti na normových požadavcích. Polystyren se pokládá standardně ve dvou vrstvách. První vrstva izolace však musí mít alespoň takovou tloušťku, aby s rezervou výškově přesahovala přes instalace uložené na podlaze (rozvody vody a topení). Jakmile je uložena první řada polystyrenových desek, křížem můžete položit druhou řadu s přesahem tak, aby nevznikaly průběžné spáry. Na zateplenou podlahu se pokládá vrstva separační fólie a následně litá podlaha, popřípadě odrazová fólie nebo systémová deska v případě instalace vodního nebo elektrického topení.

Skladbu a vhodný polystyren Vám dokážeme navrhnout v závislosti na stavební výšce podlahy.