Betonové podlahy do garáží

U nově realizovaných podlah nabízíme zhotovení betonové desky s rozptýlenou výztuží a jako finální vrstvu můžeme povrch zpevnit korundovým vsypem a zaleštit. Na betonovou desku také aplikujeme různé stěrky na bázi epoxidů, polyuretanů, nebo matylmetakrylátů. V neposlední řadě nabízíme úpravu betonu barvením. Všechny finální úpravy provádíme také u stávajících garážových stání v rámci sanace nevyhovujícího povrchu.

Garáž rodinného domu Přerov

Garáž rodinného domu Přerov

Leštěná betonová podlaha s korundovým vsypem, výztuží kari sítí a nájezdovým ocelovým úhelníkem

RD Lužice

RD Lužice

drátkobetonová podlaha tl 15 cm se vsypem a PU lakem